Учители и ученици


Директор

АЛБЕНА КАСАБОВА

 

УЧИТЕЛИ В НАЧАЛЕН   ЕТАП

 

І КЛАС        - ст. учител Тонка Стефанова

ІI КЛАС        - ст.учител Веселина Кутиева

ІII КЛАС       -  ст.учител Радослава Кичукова

ІV КЛАС       - ст.учител Калинка Делишменова

ЦДО  ІI-IV клас   - ст.учител Антоанета Попова

ЦДО I-ІІI клас      - Румяна Щерева

ЦДО V-VІІ клас - ст.възпитател Иван Цинов

 

 

 

УЧИТЕЛИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 

 

Станислава Янева                          - БЕЛ

Светлана Андонова                         - Руски език

Гл. учител  Николина Пеева        - Математика ,Физика и ИТ

Златина Вълкова                            - История и география

Ст.учител Анелия Величкова       - Биология и химия

Ирина Георгиева                            - Изобразително изкуство и Технологи

Дамян Дамянов                               - Музика и хореография 

 

 

8 март 2013 г.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ КОЛЕКТИВ НА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА 2010/2011Г.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ КОЛЕКТИВ НА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА 2010/2011Г.