Учители и ученици


Директор

АЛБЕНА КАСАБОВА

 

УЧИТЕЛИ В НАЧАЛЕН   ЕТАП

 

ІV КЛАС        - ст. учител Тонка Стефанова

І КЛАС           - ст.учител Веселина Кутиева

ІI КЛАС         -  ст.учител Радослава Кичукова

ІII КЛАС       - ст.учител Калинка Делишменова

ПИГ  І клас   - Антоанета Попова

ПИГ ІІI клас  - Никол Енчева

ПИГ ІI и ІV клас - Румяна Щерева

ПИГ V-VІІІ клас - ст.възпитател Иван Цинов

 

 

 

УЧИТЕЛИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 

 

Станислава Янева                          - БЕЛ

Анка Драганова                              - Руски език

Гл. учител  Николина Пеева        - Математика ,Физика и ИТ

Златина Вълкова                            - История и география

Ст.учител Анелия Величкова       - Биология и химия

Ирина Георгиева                            - Изобразително изкуство и Технологи

Ст.учител Йордан Янков              - Физическо възпитание и спорт

Дамян Дамянов                               - Музика и хореография 

 

 

8 март 2013 г.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ КОЛЕКТИВ НА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА 2010/2011Г.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ КОЛЕКТИВ НА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА 2010/2011Г.