Старото училище на полуостровчето „Керата" е първото училище в Ахтопол. Построено е по инициатива и с дарения на организацията „Синове на Агатополис" в Америка. Издигнато е от български майстори по проект на гръцки архитект. Строителството му започва през 1898 г. и завършва в началото на ХХ век, когато започват и първите учебни занятия с учители, поканени от Гърция. Сградата е предназначена за шестокласно училище и сенат на града. След като гърците напускат града през 1915 г., се открива българско училище за три класа, издържано със средства на родителите. По-късно училището става четирикласно, а през 1923 г. вече е прогимназия.
      През 1951 г. училището в Ахтопол се сдобива с нова сграда, в която днес се помещава ОУ „ Св. св. Кирил и Методий".

     Първият директор на новопостроеното училище е Георги Долапчиев, който работи за обновяването на базата и за въвеждането на осмокласното образование, известен и с краеведческите си книги.От 2008г. училището се ръководи от Албена Касабова.

     ОУ „ Св. св. Кирил и Методий". е основно  училище с по една паралелка ученици от първи до осми клас.Организацията на учебния процес е целодневна и се осъществява по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”.

    Учебният план на училището дава възможност на учениците от първи до осми клас да посещават ЗИП „Хореография” в специално оборудвана игрална зала, както и различни видове СИП – „Съхрани българското”, „Литературно слово”, „Занимателна математика”, „Вкусно”, „Екология”, „Вокална група”, „Български народни танци”, „Мажоретки”.

ПАТРОН НА УЧИЛИЩЕТО

Кирил и Методий


 

 

Св. св. Кирил и Методий, известни още и като Солунските братя, са Методий и Константин Философ, създатели и разпространители на първата славянска азбука - глаголицата. На името на Кирил е наречена създадената по-късно кирилица. Канонизирани са като светци за превода и популяризирането на Библията на старославянски език и разпространяване на християнството сред славяните. Считани са за равноапостоли. Обявени са от папата за покровители на Европа. Православната църква ги тачи и като едни от светите Седмочисленици.

Ранни години

Братята са родени в Солун, Византия, през 9 век в седемчленно семейство на високопоставения военен управител Лъв и жена му Мария. От краткото житие на Кирил може да се разбере, че това е аристократично семейство забегнало във Византия през 8 век вероятно по политически причини като немалко други. Методий е по-големият брат и е роден през 810 година; Константин е роден през 827 година и чак към края на живота си приема името Кирил.

Бащата умира рано и децата минават под попечителството на своя чичо Теоктисто, който е влиятелна личност в Империята. През 843 година Кирил пристига по негова покана в Константинопол и започва да учи в престижната Магнаурска школа. За Методий чичото съдейства да му се повери държавен пост и той е назначен за управител на административна област населена предимно със славяни от българската група недалеч от Солун.

Мисии

Високото теологично образование на Кирил, подкрепено с добро познаване на арабски и еврейски, го правят най-подходящия дипломат за първата държавна мисия при абасидския халиф Ал Мутауакил с цел дискутиране принципите на Светата Троица и затягане на връзките между Абасидския халифат и Империята, както и да преговарят за освобождаването на византийски пленници.

В исторически документи е спомената т.н. Брегалнишка мисия на Кирил в югозападна България където са покръстени много българи.

През 860 година братята са натоварени с мисия от византийския император Михаил III и патриарха на Константинопол, Фотий, който бил един от професорите на Кирил в Магнаурската школа и негова пътеводна светлина в по-ранните години. Кирил и Методий заминават при хазарите с цел предотвратяване разпространението на юдаизма в Хазария. Тази мисия не е така успешна тъй като по-късно хаганът приема и налага юдаизма като официална религия, но братята откриват в Крим мощите на свети Климент, събитие с огромна важност за тогавашния свят, и са тържествено посрещнати и благословени от папата когато ги връщат в Рим.

След завръщането им в Константинопол Кирил става преподавател по философия в Магнаурската школа, а Методий е назначен за игумен на манастира Полихрон. Там завършват започнатото според някои историци през 855 година създаване на първата славянска азбука и превод на основните богослужебни книги.

През 862 година двамата братя по поръка на Императора и по покана на великоморавския княз Ростислав да популяризират християнството на славянски език във Великоморавия и столицата Велеград - мисия, която изпълняват и защитават с голяма страст до края на дните си.

Кирил умира в Рим през 869 г. и е погребан в криптата на базиликата св. Климент (San Klemente), а Методий изтощен от дългата борба с враждебното на славянската кауза немско духовенство от униженията и затвора, в който е хвърлен заради това, умира като архиепископ на Великоморавия в столицата ѝ Велеград през 885 г. и най-вероятно е погребан там.