ПРАВИЛНИКза БУВОТ 2010-2011.doc
Microsoft Word Document 100.5 KB
ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ПЕРСОНАЛА.doc
Microsoft Word Document 67.0 KB
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО.doc
Microsoft Word Document 240.0 KB
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.doc
Microsoft Word Document 4.2 MB