ДНЕВЕН РЕЖИМ

 

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

 

 

 

 

 

 

Начало/час/

Край/час/

І и ІІ клас

1 час

7,30

8,05

2 час

8,25

9,00

3 час

9,10

9,45

4 час

9,55

10,30

5 час

10,40

11,15

Малко междучасие – 10 минути

Голямо междучасие – 20 минути /8,05 – 8,25/

ІІІ – VІІІ клас

1 час

7,30

8,10

2 час

8,30

9,10

3 час

9,20

10,00

4 час

10,10

10,50

5 час

11,00

11,40

6 час

11,50

12,30

Малко междучасие – 10 минути

Голямо междучасие – 20 минути /8,10 – 8,30/

 

Столово хранене – 12,00 – 13,00

Организиран отдих и физическа активност  – 13,00 – 14,20

Самоподготовка – 14,20 – 15,40

Занимания по интереси – 15,40 – 17,00

 

 

 

ПРАВИЛНИКза БУВОТ 2010-2011.doc
Microsoft Word Document 100.5 KB
ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ПЕРСОНАЛА.doc
Microsoft Word Document 67.0 KB
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО.doc
Microsoft Word Document 240.0 KB
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.doc
Microsoft Word Document 4.2 MB