Бюджет-отчет ІV тримесечие 2012
Бюджет - отчет ІV тримесечие 2012.pdf
Adobe Acrobat Document 469.2 KB
Бюджет -отчет ІV тримесечие 2012
Бюджет-отчет ІV тримесечие 2012 -2.pdf
Adobe Acrobat Document 294.4 KB

БЮДЖЕТ 2013 ГОДИНА

Бюджет 2013-1.pdf
Adobe Acrobat Document 547.3 KB
Бюджет 2013-2.pdf
Adobe Acrobat Document 513.8 KB
Бюджет 2013 - 3.pdf
Adobe Acrobat Document 345.7 KB

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2013Г.

отчет към 31.03.2013г. - 1.pdf
Adobe Acrobat Document 323.7 KB
отчет към 31.03.2013г. - 2.pdf
Adobe Acrobat Document 290.0 KB

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2013Г.

ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2013Г.
отчет касово изпълнение ІІ тримесечие-1.
JPG Image 2.6 MB
ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2013Г.
отчет касово изпълнение ІІ тримесечие-2.
JPG Image 2.8 MB

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2013Г.

ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2013Г.
ОТЧЕТ КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ІІІ ТРИМЕСЕЧИЕ-1
JPG Image 2.8 MB
ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2013Г.
ОТЧЕТ КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ІІІ ТРИМЕСЕЧИЕ -
JPG Image 2.9 MB
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2013Г.
Отчет към 31.12.2013г.
бюджет 1.pdf
Adobe Acrobat Document 2.0 MB
Отчет към 31.12.2013г.
бюджет 2.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
Отчет към 31.12.2013г.
бюджет 3.pdf
Adobe Acrobat Document 2.1 MB
Отчет към 31.12.2013г.
бюджет 4.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2014Г.

БЮДЖЕТ 1.pdf
Adobe Acrobat Document 2.4 MB
БЮДЖЕТ 2.pdf
Adobe Acrobat Document 1.5 MB

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2014Г.

бюджет1.jpg
JPG Image 1.1 MB
бюджет2.jpg
JPG Image 511.6 KB
бюджет3.jpg
JPG Image 656.9 KB

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2014Г.

БЮДЖЕТ 1
1.pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
БЮДЖЕТ 2
2.pdf
Adobe Acrobat Document 562.5 KB
БЮДЖЕТ 3
3.pdf
Adobe Acrobat Document 728.1 KB

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2014Г.

Бюджет1
отчет бюджет1.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
Бюджет2
отчет бюджет2.pdf
Adobe Acrobat Document 582.6 KB
Обяснителна записка
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА.docx
Microsoft Word Document 11.0 KB

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2015Г.

отчет бюджет
бюджет първо тримесечие 2015.pdf
Adobe Acrobat Document 1.5 MB
обяснителна записка
обяснителназаписка първо тримесечие .pdf
Adobe Acrobat Document 923.3 KB

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2015Г.

отчет бюджет
бюджет второ тримесечие.pdf
Adobe Acrobat Document 321.1 KB
обяснителна записка
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА.pdf
Adobe Acrobat Document 48.5 KB

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2015Г.

ОТЧЕТ
ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ.pdf
Adobe Acrobat Document 98.6 KB
ОБЯСНИТЕЛНА БЕЛЕЖКА
ОБЯСНИТЕЛНА БЕЛЕЖКА.pdf
Adobe Acrobat Document 42.4 KB

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2015Г.

ОТЧЕТ
отчет четвърто тримесечие.pdf
Adobe Acrobat Document 163.5 KB
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
обяснителна записка четвърто тримесечие.
Adobe Acrobat Document 86.1 KB

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2016Г.

Отчет първо тримесечие 2016
отчет бюджет първо тримесечие 2016.pdf
Adobe Acrobat Document 322.8 KB
Обяснителна записка първо тримесечие 2016г.
обяснителна записка първо тримесечие.pdf
Adobe Acrobat Document 52.3 KB

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2016Г.

1.pdf
Adobe Acrobat Document 663.5 KB
2.pdf
Adobe Acrobat Document 655.3 KB
3.pdf
Adobe Acrobat Document 636.3 KB
4.pdf
Adobe Acrobat Document 303.4 KB
5.pdf
Adobe Acrobat Document 324.4 KB
обяснителна записка (1).pdf
Adobe Acrobat Document 159.7 KB
обяснителна записка (2).pdf
Adobe Acrobat Document 369.6 KB

ОТЧЕТ ЗАКАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2016Г.

отчет
отчет.pdf
Adobe Acrobat Document 4.2 MB
обяснителна записка
обяснителна записка.pdf
Adobe Acrobat Document 979.1 KB

           ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.12.2016Г.

ОТЧЕТ
отчет четвърто тримесечие.pdf
Adobe Acrobat Document 267.5 KB
Обяснителна записка
обяснителна записка.pdf
Adobe Acrobat Document 669.7 KB

               ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ  КЪМ 31.03.2017Г.

отчет
бюджет първо тримесечие 2017.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
обяснителна записка
обяснителна записка.pdf
Adobe Acrobat Document 359.1 KB

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.06.2017Г.

отчет
бюджет второ тримесечие.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.09.2017Г.

ОТЧЕТ
бюджет трето тримесечие.pdf
Adobe Acrobat Document 2.7 MB
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
обяснителна записка.pdf
Adobe Acrobat Document 367.6 KB

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.12.2017Г.

ОТЧЕТ
бюджет четвърто тримесечие.pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
об.записка.pdf
Adobe Acrobat Document 317.1 KB

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.03.2018 Г.

отчет първо тримесечие.pdf
Adobe Acrobat Document 2.2 MB
обяснителна записка.pdf
Adobe Acrobat Document 313.7 KB

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30.09.2018

отчет и обяснителна записка
отчет трето тримесечие.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB

БЮДЖЕТ 2019 УТОЧНЕН ПЛАН

БЮДЖЕТ 2019
УТОЧНЕН ПЛАН БЮДЖЕТ.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB